Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Gardnie Wielkiej świadczy usługi z zakresu fizjoterapii w ramach umowy z NFZ oraz dla pacjentów prywatnych.

W naszym nowoczesnym, w pełni wyposażonym w najwyższej klasy sprzęt medyczny, ośrodku zapewniamy szeroki zakres zabiegów, profesjonalną i kompleksową opiekę fizjoterapeutów oraz efektywną rehabilitację.
Świadczymy także usługi w zakresie rehabilitacji domowej.

Ośrodek położony jest na linii brzegowej Jeziora Gardno, w otulinie Narodowego Parku Słowińskiego, ok. 20 km od Słupska. Przystanek PKS znajduje się w odległości 20 m od wejścia. Przy Ośrodku znajdują się miejsca parkingowe.

Wszyscy pacjenci posiadający skierowania lekarskie mogą skorzystać z nieodpłatnych zabiegów refundowanych przez NFZ. Ośrodek świadczy również usługi odpłatne.

Lista zabiegów prowadzonych w Ośrodku:
FIZYKOTERAPIA
ELEKTROTERAPIA
– prądy tens
– galwanizacja
– jonoforeza
– prądy diadynamiczne
– prądy interferencyjne
– elektrostymulacja
– Prądy Kotza
– prądy Trauberta

ULTRADŹWIĘKI
FONOFOREZA
LAMPA SOLUX
LASER SKANER
KRIOTERAPIA MIEJSCOWA
POLE MAGNETYCZNE NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

KINEZYTERAPIA
– gimnastyka indywidualna
– mobilizacja
– ćwiczenia grupowe
– ćwiczenia na cyklometrze i bieżni
– ćwiczenia izometryczne
– ćwiczenia w odciążeniu

MASAŻE
– całkowity
– częściowy kręgosłupa (odcinek szyjny, piersiowy, lędźwiowy)
– kończyny górnej
– kończyny dolnej
– twarzy
– aquavibron

HYDROTERAPIA
– masaż wirowy całkowity
– masaż wirowy kończyn górnych
– masaż wirowy kończyn dolnych

ELEKTOTERAPIA  – 10 zł

  • TENS
  • INTERFERENCJA
  • DIADYNAMIK
  • JONOFOREZA
  • GALWANIZACJA
  • KOTZ
  • TRAUBERT
  • ELEKTROSTYMULACJA

ULTRADŹWIĘKI / FONOFOREZA –  10 zł
ELEKTOSTYMULACJA NERWU TWARZOWEGO – 20 zł
LAMPA SOLLUX  – 10 zł
LASER SKANER  – 10 zł
POLE MAGNETYCZNE  – 10 zł
DIATERMIA KRÓTKOFALOWA – 30 zł
KRIOTERAPIA MIEJSCOWA  – 10 zł
AQUAVIBRON  – 30 zł

MASAŻ SUCHY

  • CAŁKOWITY  – 120 zł
  • JEDEN ODCINEK KRĘGOSŁUPA  – 40 zł
  • KOŃCZYNA GÓRNA  – 20 zł
  • KOŃCZYNA DOLNA  – 25 zł
  • TWARZ  – 30 zł

MASAŻ WIROWY

 • CAŁKOWITY  – 50zł
 • KOŃCZYNY GÓRNE  – 18 zł
 • KOŃCZYNY DOLNE  – 20 zł

GIMNASTYKA INDYWIDUALNA  – 50 zł
GIMNASTYKA NA SPRZĘTACH  – 10 zł / 1h

Rejestracja na zabiegi jest możliwa osobiście lub pod numerem telefonu  +48 535 030 500

Od momentu zarejestrowania pacjent ma 7 dni na dostarczenie ważnego skierowania, w innym przypadku zabiegi są anulowane.

Zapytania dotyczące możliwych terminów wykonania zabiegów można też zadawać mailowo na adres e-mail: rehabilitacja@nordmedic.pl

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Pl. Wolności 1
76-213 Gardna Wielka

telefon: +48 535 030 500

mail: rehabilitacja@nordmedic.pl

Zakład czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 18.00

W wyniku zakończenia realizacji projektu pt. „Nowe inwestycje w związku z rozpoczęciem świadczenia usług rehabilitacji ambulatoryjnej przez NORDMEDIC SP. Z O. O.” zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 oferujemy usługę REHABILITACJI AMBULATORYJNEJ.

Jest to specjalistyczne świadczenie zdrowotne lub zbiór świadczeń udzielanych przez lekarza o specjalności rehabilitacyjnej. Oprócz porady specjalistycznej i diagnozy schorzenia pacjenci otrzymują kompleksową fizjoterapię, świadczoną w warunkach ambulatoryjnych, z zakresu:

+ FIZYKOTERAPII: elektroterapia i elektrodiagnostyka, laseroterapia, solux, okłady parafinowe – termoterapia, krioterapia punktowa, magnetoterapia, masaż podciśnieniowy połączony z elektroterapią, ultradźwięki, aquavibron;

+ MASAŻU LECZNICZEGO: klasyczny, segmentalny, limfatyczny;

+ KINEZYTOTERAPII.

Zabiegi mogą być wykonywane zarówno pojedynczo, jak i w formie rehabilitacji dziennej, obejmującej kilkugodzinną serię różnego rodzaju zabiegów.

Projekt pt. „Nowe inwestycje w związku z rozpoczęciem świadczenia usług rehabilitacji ambulatoryjnej przez NORDMEDIC SP. Z O.O.” został realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013; Osi Priorytetowej 1. Rozwój i Innowacje w MŚP; Działania 1.1 Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa; Poddziałania 1.1.2. Małe i Średnie przedsiębiorstwa przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: „Nowe inwestycje w związku z rozpoczęciem świadczenia usług rehabilitacji ambulatoryjnej przez NORDMEDIC SP. Z O.O.”

Beneficjent: NORDMEDIC SP. Z O.O.
Umowa o dofinansowanie projektu: UDA-RPPM.01.01.02-00-215/13-00

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Osi Priorytetowej 1. Rozwój i Innowacje w MŚP,
Działania 1.1 Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa,
Poddziałanie 1.1.2. Małe i Średnie przedsiębiorstwa

Całkowity koszt realizacji Projektu: 1.094.118,75 PLN
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 804.300,00 PLN
Kwota dofinansowania Projektu: 289.548,00PLN
Poziom dofinansowania: 36,00 {dfee9c47843ba01af61b4005df0e83e1ce1fc81205d554272a7c8e098778f7d9}
Kwota współfinansowania ze środków EFRR: 289.548,00 PLN
Okres realizacji projektu: 01.04.2013 – 30.06.2015

Rehabilitacja

Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Gardnie Wielkiej świadczy usługi z zakresu fizjoterapii w ramach umowy z NFZ oraz dla pacjentów prywatnych.

W naszym nowoczesnym, w pełni wyposażonym w najwyższej klasy sprzęt medyczny, ośrodku zapewniamy szeroki zakres zabiegów, profesjonalną i kompleksową opiekę fizjoterapeutów oraz efektywną rehabilitację.
Świadczymy także usługi w zakresie rehabilitacji domowej.

Ośrodek położony jest na linii brzegowej Jeziora Gardno, w otulinie Narodowego Parku Słowińskiego, ok. 20 km od Słupska. Przystanek PKS znajduje się w odległości 20 m od wejścia. Przy Ośrodku znajdują się miejsca parkingowe.

Dostępne zabiegi

Wszyscy pacjenci posiadający skierowania lekarskie mogą skorzystać z nieodpłatnych zabiegów refundowanych przez NFZ. Ośrodek świadczy również usługi odpłatne.

Lista zabiegów prowadzonych w Ośrodku:
FIZYKOTERAPIA
ELEKTROTERAPIA
– prądy tens
– galwanizacja
– jonoforeza
– prądy diadynamiczne
– prądy interferencyjne
– elektrostymulacja
– Prądy Kotza
– prądy Trauberta

ULTRADŹWIĘKI
FONOFOREZA
LAMPA SOLUX
LASER SKANER
KRIOTERAPIA MIEJSCOWA
POLE MAGNETYCZNE NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

KINEZYTERAPIA
– gimnastyka indywidualna
– mobilizacja
– ćwiczenia grupowe
– ćwiczenia na cyklometrze i bieżni
– ćwiczenia izometryczne
– ćwiczenia w odciążeniu

MASAŻE
– całkowity
– częściowy kręgosłupa (odcinek szyjny, piersiowy, lędźwiowy)
– kończyny górnej
– kończyny dolnej
– twarzy
– aquavibron

HYDROTERAPIA
– masaż wirowy całkowity
– masaż wirowy kończyn górnych
– masaż wirowy kończyn dolnych

Cennik

ELEKTOTERAPIA  – 10 zł

  • TENS
  • INTERFERENCJA
  • DIADYNAMIK
  • JONOFOREZA
  • GALWANIZACJA
  • KOTZ
  • TRAUBERT
  • ELEKTROSTYMULACJA

ULTRADŹWIĘKI / FONOFOREZA –  10 zł
ELEKTOSTYMULACJA NERWU TWARZOWEGO – 20 zł
LAMPA SOLLUX  – 10 zł
LASER SKANER  – 10 zł
POLE MAGNETYCZNE  – 10 zł
DIATERMIA KRÓTKOFALOWA – 30 zł
KRIOTERAPIA MIEJSCOWA  – 10 zł
AQUAVIBRON  – 30 zł

MASAŻ SUCHY

  • CAŁKOWITY  – 120 zł
  • JEDEN ODCINEK KRĘGOSŁUPA  – 40 zł
  • KOŃCZYNA GÓRNA  – 20 zł
  • KOŃCZYNA DOLNA  – 25 zł
  • TWARZ  – 30 zł

MASAŻ WIROWY

 • CAŁKOWITY  – 50zł
 • KOŃCZYNY GÓRNE  – 18 zł
 • KOŃCZYNY DOLNE  – 20 zł

GIMNASTYKA INDYWIDUALNA  – 50 zł
GIMNASTYKA NA SPRZĘTACH  – 10 zł / 1h

Rejestracja

Rejestracja na zabiegi jest możliwa osobiście lub pod numerem telefonu  +48 535 030 500

Od momentu zarejestrowania pacjent ma 7 dni na dostarczenie ważnego skierowania, w innym przypadku zabiegi są anulowane.

Zapytania dotyczące możliwych terminów wykonania zabiegów można też zadawać mailowo na adres e-mail: rehabilitacja@nordmedic.pl

Kontakt

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Pl. Wolności 1
76-213 Gardna Wielka

telefon: +48 535 030 500

mail: rehabilitacja@nordmedic.pl

Zakład czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 18.00

Fundusze UE

W wyniku zakończenia realizacji projektu pt. „Nowe inwestycje w związku z rozpoczęciem świadczenia usług rehabilitacji ambulatoryjnej przez NORDMEDIC SP. Z O. O.” zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 oferujemy usługę REHABILITACJI AMBULATORYJNEJ.

Jest to specjalistyczne świadczenie zdrowotne lub zbiór świadczeń udzielanych przez lekarza o specjalności rehabilitacyjnej. Oprócz porady specjalistycznej i diagnozy schorzenia pacjenci otrzymują kompleksową fizjoterapię, świadczoną w warunkach ambulatoryjnych, z zakresu:

+ FIZYKOTERAPII: elektroterapia i elektrodiagnostyka, laseroterapia, solux, okłady parafinowe – termoterapia, krioterapia punktowa, magnetoterapia, masaż podciśnieniowy połączony z elektroterapią, ultradźwięki, aquavibron;

+ MASAŻU LECZNICZEGO: klasyczny, segmentalny, limfatyczny;

+ KINEZYTOTERAPII.

Zabiegi mogą być wykonywane zarówno pojedynczo, jak i w formie rehabilitacji dziennej, obejmującej kilkugodzinną serię różnego rodzaju zabiegów.

Projekt pt. „Nowe inwestycje w związku z rozpoczęciem świadczenia usług rehabilitacji ambulatoryjnej przez NORDMEDIC SP. Z O.O.” został realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013; Osi Priorytetowej 1. Rozwój i Innowacje w MŚP; Działania 1.1 Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa; Poddziałania 1.1.2. Małe i Średnie przedsiębiorstwa przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: „Nowe inwestycje w związku z rozpoczęciem świadczenia usług rehabilitacji ambulatoryjnej przez NORDMEDIC SP. Z O.O.”

Beneficjent: NORDMEDIC SP. Z O.O.
Umowa o dofinansowanie projektu: UDA-RPPM.01.01.02-00-215/13-00

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Osi Priorytetowej 1. Rozwój i Innowacje w MŚP,
Działania 1.1 Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa,
Poddziałanie 1.1.2. Małe i Średnie przedsiębiorstwa

Całkowity koszt realizacji Projektu: 1.094.118,75 PLN
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 804.300,00 PLN
Kwota dofinansowania Projektu: 289.548,00PLN
Poziom dofinansowania: 36,00 {dfee9c47843ba01af61b4005df0e83e1ce1fc81205d554272a7c8e098778f7d9}
Kwota współfinansowania ze środków EFRR: 289.548,00 PLN
Okres realizacji projektu: 01.04.2013 – 30.06.2015