Ścieżka Rehabilitacji Funkcjonalnej

ARMTUTOR

Szereg gier pozwala dopasować program terapii do indywidualnych możliwości i potrzeb pacjentów:

 • w rehabilitacji po udarze
 • z drżeniem rąk
 • cierpiących na spowolnienie ruchowe (m.in. w chorobie Parkinsona),
 • potrzebujących wzmacniania siły mięśniowej (m.in. przy stwardnienuiu rozsianym)
 • z porażeniem mózgowym
 • ze spastycznością, ataksją i atetozą
 • z rozwojowym zaburzeniem koordynacji (dyspraksja, syndrom niezdarnego dziecka)
 • po przeniesieniu ścięgna lub po doraźnym zespoleniu płytą metalową
 • po uszkodzeniu tkanek miękkich
 • z ograniczonym czynnym zakresem ruchomości
 • działając przeciwbólowo

HANDTUTOR

Rehabilitacja ręki przy pomocy maszyny HandTutor to aktywne powtarzanie ćwiczenia ze sprzężeniem zwrotnym. Dzięki wykonywaniu zadań w formie gier, pacjent stymuluje i wymusza prawidłowe zachowanie układu nerwowo-ruchowego.

HandTutor wspomaga pacjentów po udarze, urazach czaszkowo-mózgowych, mózgowym porażeniu dziecięcym, stwardnieniu rozsianym, a także cierpiącym na drżenie rąk, spowolnienie ruchowe, rozwojowe zaburzenia koordynacji, uszkodzenie tkanek miękkich, splotu naramiennego itp.

ZEBRIS

Trening chodu z wykorzystaniem bieżni rehabilitacyjnej ZEBRIS umożliwia płynną zmianę wzorca chodu. Dzięki ZEBRIS można regulować szerokość chodu, długości kroku lewego i prawego oraz rotację stopy.

Wykorzystując matrycę czujników, ZEBRIS mierzy i szczegółowo ocenia poszczególne fazy ruchu. Wspomaga terapię pacjentów po udarze mózgu lub cierpiących na stwardnienie rozsiane a także mózgowe porażenie dziecięce, chorobę Parkinsona czy choroby zwyrodnieniowe kończyn dolnych. ZEBRIS wspiera również pracę z osobami po złamaniach, skręceniach lub operacjach.

SMARTfit mini on wall

SMARTfit mini on wall to technologia, która pozwala na rehabilitację neurologiczną i ortopedyczną poprzez ruch angażujący funkcje poznawcze.

Interaktywna plansza do ćwiczeń szybkości reakcji pozytywnie wpływa na neuroplastyczność mózgu i kondycje ośrodkowego układu nerwowego. SMARTfit ma bazę gotowych programów i funkcji pozwalających na rehabilitację konkretnych schorzeń.

KINECT z systemem VAST

Zestaw do wirtualnej rehabilitacji KINECT z oprogramowaniem VAST to idealne narzędzie do diagnostyki zakresu ruchów, pomiaru kątów, prędkości i przyśpieszenia podczas ćwiczeń. To także rehabilitacja poprzez wykonywanie ćwiczeń statycznych i dynamicznych całego ciała lub wybranych jego segmentów. Oprogramowanie VAST zawiera 40 gier terapeutycznych, z których każda może zostać zmodyfikowana do indywidualnych potrzeb pacjenta zmagającego się z najróżniejszymi schorzeniami i dolegliwościami.

ALFA

Trening równowagi w warunkach stabilnego podłoża prowadzimy z pomocą urządzenia ALFA. To platforma stabilometryczna, której oprogramowanie pozwala na wykonanie specjalistycznych testów z automatycznym raportowaniem wyników. Można też dzięki niej prowadzić rehabilitację z użyciem interaktywnych programów terapeutycznych o poziomie trudności dostosowywanym do potrzeb pacjenta. Szeroka gama możliwości platformy ALFA odpowie na potrzeby pacjentów ze schorzeniami o podłożu neurologicznym i ortopedycznym.

SIGMA

Platforma do treningu równowagi i propriocepcji SIGMA jest urządzeniem uniwersalnym, wyposażonym w czujnik oraz system oceny kąta wychylenia. Każda pozycja platformy jest dokładnie rejestrowana, a wyniki wyświetlane są na ekranie monitora. SIGMA to narzędzie rehabilitacji pacjentów pourazowych, pooperacyjnych, ortopedycznych i neurologicznych.

GAMMA

Gamma to dwupłytowa platforma dynamograficzna, która pozwala na testowanie i ćwiczenia pacjentów neurologicznych i ortopedycznych. Może zapewnić też profesjonalny trening sportowcom oraz pacjentom z zaburzeniami równowagi i koordynacji ciała. Dowolne ustawienie płyt względem siebie pozwala sportowcom na wykonywanie ćwiczeń w pozycjach ściśle związanych z dyscypliną, jaką uprawiają.