Szanowni Państwo,

informujemy, że przedsiębiorstwo Nordmedic Sp. z o. o. realizuje projekt w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne.

BENEFICJENT

Nordmedic Sp.  z o. o.

TYTUŁ PROJEKTU

Wdrożenie innowacyjnej oraz kompleksowej usługi rehabilitacji hybrydowej poprzez uruchomienie nowoczesnych laboratoriów rehabilitacji technologicznej, rehabilitacji domowej oraz telerehabilitacji.

NUMER WNIOSKU O DOFINANSOWANIE:

Numer wniosku: POIR.03.02.02-00-2771/21

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest rozszerzenie działalności firmy Nordmedic Sp. z o. o. poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, które umożliwią wprowadzenia na rynek innowacyjnej usługi rehabilitacji, w tym ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej nowoczesnego laboratorium reedukacji chodu w Polsce.

Wykorzystanie nowej technologii pozwoli na poprawę i personalizację procedur rehabilitacyjnych oraz ulepszenie metod leczenia pacjenta z optymalnym wykorzystaniem zasobów ludzkich i sprzętowych. Implementacja w celu poszerzenia działalności Nordmedic, umożliwi rozwój dobrych praktyk i wiedzy dotyczącej typów i rodzajów schorzeń oraz skuteczności zastosowanych modeli rehabilitacyjnych w konkretnych przypadkach.

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU:

Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie innowacji technologicznej w postaci utworzenia trzech wyspecjalizowanych laboratoriów dedykowanych różnym rodzajom schorzeń i różnym rodzajom terapii. W każdym z laboratoriów świadczone będą usługi spersonalizowanej rehabilitacji. Wszystkie dedykowane terapie zostaną uzupełnione o możliwość skorzystania z terapii w formie telerehabilitacji oraz rehabilitacji domowej – terapii uzupełniających i komplementarnych w stosunku do usług rehabilitacyjnych świadczonych w labolatoriach.

Laboratoria zostaną wyposażone w nowoczesne urządzenia służące do diagnostyki oraz rehabilitacji, a kontynuacja procesu kompleksowej rehabilitacji będzie polegała na rozszerzeniu dotychczasowej działalności Nordmedic w postaci usługi wizyt domowych a także wprowadzeniu usługi rehabilitacji zdalnej – telerehabilitacji.

PLANOWANY KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU

4 725 607,81 PLN

PLANOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA

2 126 523,51 PLN

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Przedsiębiorstwo Nordmedic Sp. z o. o. realizuje projekt w ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

BENEFICJENT

Nordmedic Sp.  z o. o.

TYTUŁ PROJEKTU

Cyfryzacja procesów operacyjnych w fizjoterapii – wprowadzenie dokumentacji medycznej w elektronicznej postaci dla opieki ambulatoryjnej, rehabilitacji i opieki domowej.

NUMER WNIOSKU O DOFINANSOWANIE:

POIR.06.02.00-22-0267/21

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest wdrożenie przez Nordmedic nowoczesnego oprogramowania do realizacji procesów rejestracji i zarządzania danymi pacjentów. Działanie jest podejmowanie w odpowiedzi na konieczność dokonania zmian w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach pandemii COVID-19.

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii, poprzez wdrożenie nowego rozwiązania – oprogramowania wraz z sprzętem dla mobilnych fizjoterapeutów jako odpowiedzi na problemy zidentyfikowane w związku z COVID-19.

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU:

Efektem realizacji projektu będzie:

  • podniesienie jakości świadczonych usług,
  • usprawnienie procesu rejestracji, tworzenia kartotek oraz dostępu do wyników badań dla pacjentów i personelu medycznego,
  • wprowadzenie w pełni elektronicznej dokumentacji medycznej,
  • wdrożenie rozwiązania upraszczającego rozliczenie pacjentów NFZ.

PLANOWANY KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU

288 500,00PLN

PLANOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA

245 225,00PLN