Neurorehabilitacja przeprowadzana jest w przypadku pacjentów zmagających się z chorobami neurologicznymi. Taka terapia jest konieczna przy nowotworach mózgu, urazach rdzenia kręgowego, mózgowym porażeniu dziecięcym i innych chorobach.

Czym dokładnie jest neurorehabilitacja? Na czym polega? Poniżej najistotniejsze informacje.

Neurorehabilitacja ‒ co to?

Neurorehabilitacja to dział rehabilitacji medycznej, który odgrywa niezmiernie ważną rolę w przypadku pacjentów cierpiących na choroby neurologiczne. Celem takiej rehabilitacji jest przywrócenie choremu jak największej sprawności psychicznej i fizycznej, zdolności do pracy i zarobkowania oraz do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Dzięki neurorehabilitacji zwiększają się szanse chorego na przeżycie, zmniejsza się ryzyko powikłań, a komfort pacjenta wzrasta.

Neurorehabilitacja ‒ jak przebiega?

Neurorehabilitacja przeprowadzana jest przez zespół składający się z różnych specjalistów: lekarza prowadzącego, a także neuropsychologa, fizjoterapeuty, logopedy, pracownika socjalnego. W niektórych sytuacjach konieczne jest także wsparcie lekarzy innych specjalizacji, na przykład neurologa, kardiologa, okulisty. Zespół składający się z różnych specjalistów umożliwia jak najlepsze rozpoznanie i zaplanowanie terapii.

Ćwiczenia, metody relaksacyjne i instrumentalne

Terapia planowana jest indywidualne. W zależności od konkretnego pacjenta składać się może z ćwiczeń fizycznych biernych bądź czynnych, przeprowadzane są także ćwiczenia manualne i chwytne. Wykorzystywane są również metody relaksacyjne, muzykoterapia, psychoterapia.

Ważna jest również terapia zajęciowa. Pacjenci uczą się chodzić, samodzielnie przyjmować leki, samodzielnie się ubierać.

Coraz częściej neurorehabilitacja uwzględnia metody instrumentalne. Polegają one na wykorzystaniu specjalistycznej aparatury, ortez.

Neurorehabilitacja ‒ kiedy jest przeprowadzana?

Neurorehabilitacja jest konieczna w przypadku wielu schorzeń układu nerwowego, przede wszystkim takich, jak:

  • nowotwory mózgu
  • urazy rdzenia kręgowego
  • mózgowe porażenie dziecięce
  • udar mózgu
  • choroba Parkinsona
  • urazy czaszkowo-mózgowe
  • zespoły bólowe kręgosłupa
  • stwardnienie rozsiane
  • choroby obwodowego układu nerwowego i mięśni
  • leczenie operacyjne

Podsumowanie

Neurorehabilitacja to ważna część rehabilitacji medycznej. Przeprowadzana jest w przypadku schorzeń neurologicznych, między innymi udaru mózgu, nowotworu mózgu, stwardnienia rozsianego, choroby Parkinsona i innych. Celem neurorehabilitacji jest przywrócenie pacjentowi maksymalnej, możliwej do osiągnięcia sprawności, jak również możliwości zarobkowania i uczestniczenia w życiu społecznym.

Udostępnij wpis na:

Zobacz następny wpis