Porażenie i niedowład to terminy, które wiele osób traktuje jako synonimy. To błąd ‒ wspomniane terminy odnoszą się do różnych stanów klinicznych.

Czym więc jest porażenie, a czym niedowład? Jakie są objawy obu schorzeń? Poniżej najistotniejsze informacje. Zachęcamy do lektury!

Porażenie ‒ czym jest?

Jak już wspomnieliśmy powyżej, porażenie i niedowład nie są tym samym.

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym jest porażenie. Porażenie, nazywane także paraliżem, to całkowita niezdolność do wykonywania ruchów poszczególnymi mięśniami, którąś z kończyn bądź wszystkimi kończynami.

Czym jest niedowład?

Niedowład to natomiast ograniczenie zakresu ruchów bądź zmniejszenie siły mięśni. Niedowład możemy określić jako stan pośredni między paraliżem a normalnym funkcjonowaniem. Schorzenie może dotyczyć jednej strony ciała, obu kończyn lub tylko jednej kończyny.

Wśród najczęstszych przyczyn niedowładu znajdują się:

 • udar mózgu
 • stwardnienie rozsiane
 • ropień mózgu
 • wzmożone ciśnienie śródczaszkowe

W zależności od przyczyny wyróżniamy 2 rodzaje niedowładu – spastyczny i wiotki.

Przy niedowładzie spastycznym do czynienia mamy z uszkodzeniem górnego neuronu ruchowego. Niedowład wiotki powstaje w wyniku uszkodzenia obwodowego układu nerwowego.

Objawy niedowładu

Objawy niedowładu mogą być różne. Wszystko zależy od rodzaju dolegliwości oraz miejsca uszkodzenia drogi ruchowej.

Najczęstsze objawy niedowładu spastycznego to:

 • nieprecyzyjne, niezgrabne ruchy
 • wzrost napięcia mięśniowego
 • nieprawidłowa reakcja na bodźce zewnętrzne
 • patologiczne odruchy

Objawy niedowładu wiotkiego to natomiast:

 • obniżenie napięcia mięśniowego
 • zniesienie odruchów w zajętej kończynie
 • osłabione odruchy ścięgniste

Podsumowanie

Niedowład i porażenie, czyli paraliż, są upośledzeniem funkcji ruchowych. Wspomniane schorzenia nie są jednak tym samym. Porażenie, inaczej paraliż, to całkowita utrata możliwości wykonywania ruchów kończynami czy daną grupą mięśni. Niedowład to ograniczenie zakresu ruchów i obniżenie siły mięśniowej.

Udostępnij wpis na:

Zobacz następny wpis