Przychodnia POZ Nordmedic rozpoczęła działalność w Główczycach w dniu 1 czerwca 2014 roku, wygrywając przetarg Wójta Gminy Główczyce na prowadzenie działalności Przychodni Rejonowej. Oferujemy mieszkańcom Główczyc i okolic ambulatoryjne świadczenia medyczne w zakresie szeroko pojętej opieki zdrowotnej, w tym podstawowej i specjalistycznej.

Siedziba Przychodni mieści się w Główczycach przy ul. Słupskiej 9.

Przychodnia świadczy usługi w oparciu o kontrakty zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatnie. Celem naszej działalności jest prowadzenie profilaktyki zdrowotnej poprzez pomoc w chorobie i cierpieniu Pacjentów, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania praw pacjenta oraz stosując odpowiednie metody diagnostyczne i lecznicze, zgodnie z obowiązującymi standardami i wiedzą medyczną.

W naszej Przychodni przykładamy wagę do atmosfery ciepła, zrozumienia i wzajemnego szacunku. Zaufanie, jakim darzą nas Pacjenci i ich Rodziny oraz efekty naszych działań, dają nam motywację do dalszego doskonalenia i podnoszenia jakości świadczonych usług medycznych.

W ramach świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) finansowanej z Narodowego Funduszu Zdrowia, nasi Pacjenci mogą korzystać z usług lekarzy rodzinnych, pediatrów, pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych i położnych.

Prawo do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej i dowolnego wyboru lub zmiany lekarza, pielęgniarki i położnej ma każdy Pacjent ubezpieczony w ramach NFZ.

Od 2019 roku udostępniamy funkcjonalność obsługi elektronicznej deklaracji podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie wyboru lekarza i pielęgniarki. Deklaracje wyboru w postaci elektronicznej można złożyć za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP). W tym celu należy wypełnić odpowiedni wniosek i podpisać go za pomocą Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Można także dokonać wyboru lekarza rodzinnego, pielęgniarki lub położnej w naszej przychodni. W tym celu należy dostarczyć do rejestracji POZ osobiście wypełnioną “Deklarację wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej” dostępną wersji papierowej w ww. rejestracji.

Przychodnia POZ Nordmedic

ul. Słupska 9
76-220 Główczyce
mail: przychodnia@nordmedic.pl

Rejestracja
tel. +48 59 844 94 97

Pielęgniarka Środowiskowa
tel. +48 603 296 594

Przychodnia działa we wszystkie dni robocze od godz. 8.00 do 18.00.

Informacje ogólne

Przychodnia POZ Nordmedic rozpoczęła działalność w Główczycach w dniu 1 czerwca 2014 roku, wygrywając przetarg Wójta Gminy Główczyce na prowadzenie działalności Przychodni Rejonowej. Oferujemy mieszkańcom Główczyc i okolic ambulatoryjne świadczenia medyczne w zakresie szeroko pojętej opieki zdrowotnej, w tym podstawowej i specjalistycznej.

Siedziba Przychodni mieści się w Główczycach przy ul. Słupskiej 9.

Przychodnia świadczy usługi w oparciu o kontrakty zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatnie. Celem naszej działalności jest prowadzenie profilaktyki zdrowotnej poprzez pomoc w chorobie i cierpieniu Pacjentów, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania praw pacjenta oraz stosując odpowiednie metody diagnostyczne i lecznicze, zgodnie z obowiązującymi standardami i wiedzą medyczną.

W naszej Przychodni przykładamy wagę do atmosfery ciepła, zrozumienia i wzajemnego szacunku. Zaufanie, jakim darzą nas Pacjenci i ich Rodziny oraz efekty naszych działań, dają nam motywację do dalszego doskonalenia i podnoszenia jakości świadczonych usług medycznych.

W ramach świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) finansowanej z Narodowego Funduszu Zdrowia, nasi Pacjenci mogą korzystać z usług lekarzy rodzinnych, pediatrów, pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych i położnych.

Jak zostać naszym Pacjentem

Prawo do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej i dowolnego wyboru lub zmiany lekarza, pielęgniarki i położnej ma każdy Pacjent ubezpieczony w ramach NFZ.

Od 2019 roku udostępniamy funkcjonalność obsługi elektronicznej deklaracji podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie wyboru lekarza i pielęgniarki. Deklaracje wyboru w postaci elektronicznej można złożyć za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP). W tym celu należy wypełnić odpowiedni wniosek i podpisać go za pomocą Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Można także dokonać wyboru lekarza rodzinnego, pielęgniarki lub położnej w naszej przychodni. W tym celu należy dostarczyć do rejestracji POZ osobiście wypełnioną “Deklarację wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej” dostępną wersji papierowej w ww. rejestracji.

Kontakt dla Pacjentów

Przychodnia POZ Nordmedic

ul. Słupska 9
76-220 Główczyce
mail: przychodnia@nordmedic.pl

Rejestracja
tel. +48 59 844 94 97

Pielęgniarka Środowiskowa
tel. +48 603 296 594

Przychodnia działa we wszystkie dni robocze od godz. 8.00 do 18.00.