Mózg steruje najważniejszymi procesami życiowymi. Jest to więc jeden z najważniejszych narządów w organizmie człowieka. Niestety, u wielu pacjentów diagnozowane są nowotwory mózgu.

Jakie są przyczyny nowotworów? Jakie rodzaje nowotworów wyróżniamy?

Guzy mózgu -zewnątrzpochodne, wewnątrzpochodne

Wyróżnić możemy nowotwory pierwotne, czyli wewnątrzpochodne oraz nowotwory wtórne, przerzutowe, czyli zewnątrzpochodne. Guzy pierwotne wywodzą się z komórek gleju, splotu naczyniówkowego, opon, szyszynki, przysadki mózgowej, naczyń krwionośnych. Guzy zewnątrzpochodne pochodzą natomiast z komórek przeniesionych z nowotworów innych narządów.

Rodzaje guzów mózgu

Pod względem budowy histopatologicznej wyróżniamy następujące nowotwory:

 • oponiaki,
 • glejaki ‒ glejak może rozrastać się z różnych komórek, wymienić tutaj możemy:
 • komórki szeregu astrocytarnego: glejaki wielopostaciowe, (glejak wielopostaciowy należy do najczęściej występujących i najbardziej niebezpiecznych nowotworów wewnątrzczaszkowych), gwiaździaki,
 • komórki skąpowypustkowe: skąpodrzewiaki,
 • komórki wyściełające komory mózgu: wyściółczaki,
 • komórek zarodkowych (rdzeniak): najczęściej występuje u dzieci, choć zdarzają się sytuacje, gdy jest diagnozowany także u dorosłych.

Większość oponiaków zlokalizowanych w okolicy sierpa mózgu, kości klinowej i siodła tureckiego zaliczana jest do nowotworów łagodnych. Takie nowotwory zazwyczaj rosną powoli i nie powodują nacieków na okoliczne tkanki.

Glejaki, skąpodrzewiaki i wyściółczaki zaliczane są do nowotworów złośliwych.

Guzy mózgu ‒ przyczyny

Przyczyny powstawania guzów mózgu pozostają nieznane. Jedynym potwierdzonym czynnikiem, wywołującym powstanie pierwotnych nowotworów złośliwych OUN jest promieniowanie jonizujące. W przypadku osób narażonych na takie promieniowanie ryzyko powstania guza mózgu jest większe.

Wśród czynników, które mogą zwiększyć prawdopodobieństwo guza mózgu, wymienić możemy:

 • przebyte urazy głowy
 • zakażenie wirusem HIV
 • styczność z substancjami chemicznymi – na przykład u osób pracujących w przemyśle gumowym, elektrycznym, rolników (u tej grupy stwierdzono częstsze występowanie nowotworów ośrodkowego układu nerwowego)
 • uwarunkowania genetyczne
 • trwają też badania nad wpływem telefonów komórkowych na zwiększenie ryzyka powstania guza mózgu.

Podsumowanie

Nowotwór mózgu to choroba, z którą zmaga się wielu pacjentów. Pod względem budowy histopatologicznej wyróżniamy następujące nowotwory: oponiaki, glejaki wielopostaciowe, gwiaździaki, skąpodrzewiaki, wyściółczaki. Przyczyny guzów mózgu nie są znane. Jedynym potwierdzonym czynnikiem jest promieniowanie jonizujące.

Udostępnij wpis na:

Zobacz następny wpis