Informujemy, że Nordmedic Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 pt. „Cyfryzacja procesów operacyjnych w fizjoterapii – wprowadzenie dokumentacji medycznej w elektronicznej postaci dla opieki ambulatoryjnej, rehabilitacji i opieki domowej” (Numer wniosku POIR.06.02.00-22-0267/21)

Celem przedmiotowego projektu jest wdrożenie przez Nordmedic nowoczesnego oprogramowania do realizacji procesów rejestracji i zarządzania danymi pacjentów, w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach pandemii COVID-19.

Efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie dokumentacji medycznej w elektronicznej postaci dla opieki ambulatoryjnej, rehabilitacji i opieki domowej.

Wydatki kwalifikowane:  288 500,00 zł
Kwota dofinansowania: 245 225.00 zł 

Informujemy, że  Nordmedic Sp. z o.o.  realizuje projekt w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne pt. „Wdrożenie innowacyjnej oraz kompleksowej usługi rehabilitacji hybrydowej poprzez uruchomienie nowoczesnych laboratoriów rehabilitacji technologicznej, rehabilitacji domowej oraz telerehabilitacji” (Numer wniosku POIR.03.02.02-00-2771/21) 

Celem przedmiotowego projektu jest rozszerzenie działalności Wnioskodawcy poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnej usługi rehabilitacji, w tym ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej nowoczesnego laboratorium reedukacji chodu w Polsce. 

Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie usługi rehabilitacji hybrydowej poprzez uruchomienie nowoczesnych laboratoriów rehabilitacji technologicznej, rehabilitacji domowej oraz telerehabilitacji. 

Wydatki kwalifikowane:  5 416 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 2 126 523,51 zł