Informujemy, że  Nordmedic Sp. z o.o.  realizuje projekt w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne pt. „Wdrożenie innowacyjnej oraz kompleksowej usługi rehabilitacji hybrydowej poprzez uruchomienie nowoczesnych laboratoriów rehabilitacji technologicznej, rehabilitacji domowej oraz telerehabilitacji” (Numer wniosku POIR.03.02.02-00-2771/21)

Celem przedmiotowego projektu jest rozszerzenie działalności Wnioskodawcy poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnej usługi rehabilitacji, w tym ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej nowoczesnego laboratorium reedukacji chodu w Polsce.

Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie usługi rehabilitacji hybrydowej poprzez uruchomienie nowoczesnych laboratoriów rehabilitacji technologicznej, rehabilitacji domowej oraz telerehabilitacji.

Wydatki kwalifikowane:  5 416 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 2 126 523,51 zł

Szanowni Klienci,

W związku z zakończeniem realizacji projektu POIR.03.02.02-00-2771/21 w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne zapraszamy na nową, kompleksową usługę rehabilitacji hybrydowej powstałą dzięki uruchomieniu nowoczesnych laboratoriów rehabilitacji technologicznej, rehabilitacji domowej oraz telerehabilitacji.

Świadczenie usługi rehabilitacji hybrydowej pozwala na indywidualny dobór terapii dla każdego pacjenta, co zwiększa skuteczność i efekty terapii. Wdrożenie projektu pozwala na oferowanie usług rehabilitacyjnych opartych o najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczno-rehabilitacyjny, w tym ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej nowoczesnego laboratorium reedukacji chodu.

Zapraszamy do kontaktu.

Informujemy, że Nordmedic Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 pt. „Cyfryzacja procesów operacyjnych w fizjoterapii – wprowadzenie dokumentacji medycznej w elektronicznej postaci dla opieki ambulatoryjnej, rehabilitacji i opieki domowej” (Numer wniosku POIR.06.02.00-22-0267/21)

Celem przedmiotowego projektu jest wdrożenie przez Nordmedic nowoczesnego oprogramowania do realizacji procesów rejestracji i zarządzania danymi pacjentów, w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach pandemii COVID-19.

Efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie dokumentacji medycznej w elektronicznej postaci dla opieki ambulatoryjnej, rehabilitacji i opieki domowej.

Wydatki kwalifikowane:  288 500,00 zł
Kwota dofinansowania: 245 225.00 zł