Zespół ponad czterdziestu doświadczonych i mobilnych fizjoterapeutów pozwala nam na dotarcie do wszystkich pacjentów, którzy, z różnych przyczyn, nie mogą uczestniczyć w zabiegach rehabilitacji ambulatoryjnej.

Działamy na terenie Słupska i całego powiatu słupskiego, Lęborka i okolic, Bytowa i okolic, na terenie całego Trójmiasta i jego okolic, Kościerzyny, Wejherowa i Pucka.

Rehabilitacją domową ramach NFZ mogą zostać objęci pacjenci z następującymi schorzeniami:

 • chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
 • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – przez okres 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
 • urazami kończyn dolnych – przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu;
 • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego
 • uszkodzenia mózgu;
 • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia inwalidztwa;
 • uszkodzeniem rdzenia kręgowego – przez okres 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;
 • oraz osoby w stanie wegetatywnym.
A masseur is stretching a woman's arm

Rehabilitacja domowa przeznaczona jest dla każdego pacjenta, który nie porusza się samodzielnie i nie ma możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej. NFZ finansuje do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W rehabilitacji domowej wykonywanych jest do 5 zabiegów dziennie.

Skierowanie na rehabilitację może być wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalistę rehabilitacji, fizjoterapii, reumatologii, neurologii, chirurgii i pokrewnych.

Świadczenia rehabilitacji w warunkach domowych nie mogą być łączone ze świadczeniami realizowanymi w zakresie hospicjum domowego lub domowej opieki długoterminowej.

opieka-zol-rehabilitacja2

Pakiet zabiegów, przysługujących bezpłatnie podczas proponowanej przez Nordmedic rehabilitacji domowej obejmuje:

 • kinezyterapię
 • masaż,
 • elektrolecznictwo,
 • laseroterapię

W ramach rehabilitacji domowej świadczymy również usługi komercyjne dla pacjentów prywatnych.

Rejestracja jest dostępna telefonicznie oraz za pośrednictwem maila.

 

Rejon słupski, lęborski, bytowski, kościerski
+48 535 030 500
e-mail: rehabilitacja@nordmedic.pl

 

Rejon trójmiejski, wejherowski
+48 730 300 880
e-mail: rehabilitacjadom@nordmedic.pl

Rehabilitacja domowa

Zespół ponad czterdziestu doświadczonych i mobilnych fizjoterapeutów pozwala nam na dotarcie do wszystkich pacjentów, którzy, z różnych przyczyn, nie mogą uczestniczyć w zabiegach rehabilitacji ambulatoryjnej.

Działamy na terenie Słupska i całego powiatu słupskiego, Lęborka i okolic, Bytowa i okolic, na terenie całego Trójmiasta i jego okolic, Kościerzyny, Wejherowa i Pucka.

Rehabilitacją domową ramach NFZ mogą zostać objęci pacjenci z następującymi schorzeniami:

 • chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
 • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – przez okres 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
 • urazami kończyn dolnych – przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu;
 • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego
 • uszkodzenia mózgu;
 • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia inwalidztwa;
 • uszkodzeniem rdzenia kręgowego – przez okres 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;
 • oraz osoby w stanie wegetatywnym.
A masseur is stretching a woman's arm

Rehabilitacja domowa przeznaczona jest dla każdego pacjenta, który nie porusza się samodzielnie i nie ma możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej. NFZ finansuje do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W rehabilitacji domowej wykonywanych jest do 5 zabiegów dziennie.

Skierowanie na rehabilitację może być wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalistę rehabilitacji, fizjoterapii, reumatologii, neurologii, chirurgii i pokrewnych.

Świadczenia rehabilitacji w warunkach domowych nie mogą być łączone ze świadczeniami realizowanymi w zakresie hospicjum domowego lub domowej opieki długoterminowej.

Dostępne zabiegi
opieka-zol-rehabilitacja2

Pakiet zabiegów, przysługujących bezpłatnie podczas proponowanej przez Nordmedic rehabilitacji domowej obejmuje:

 • kinezyterapię
 • masaż,
 • elektrolecznictwo,
 • laseroterapię

W ramach rehabilitacji domowej świadczymy również usługi komercyjne dla pacjentów prywatnych.

Rejestracja i kontakt

Rejestracja jest dostępna telefonicznie oraz za pośrednictwem maila.

 

Rejon słupski, lęborski, bytowski, kościerski
+48 535 030 500
e-mail: rehabilitacja@nordmedic.pl

 

Rejon trójmiejski, wejherowski
+48 730 300 880
e-mail: rehabilitacjadom@nordmedic.pl