Udar, czyli obumarcie części mózgu, to skutek zatrzymania dopływu krwi.

Jakie są przyczyny udaru? Jakie rodzaje udaru mózgu wyróżniamy? Jak wygląda proces leczenia? Poniżej najistotniejsze informacje. Zachęcamy do lektury!

Udar mózgu ‒ rodzaje

Wyróżniamy udar niedokrwienny i krwotoczny. O udarze niedokrwiennym mówimy w przypadku niedrożności tętnicy, zaopatrującej którąś z części mózgu w krew. Brak drożności tętnicy uniemożliwia dostarczenie odpowiedniej ilości krwi do mózgu.

Z udarem krwotocznym, nazywanym także wylewem, mamy do czynienia, gdy pęka tętnica mózgowa. Na skutek pęknięcia, krew wydostaje się poza obręb tętnicy, a to prowadzi do zniszczenia okolicznej tkanki nerwowej i wywołuje wzrost ciśnienia wewnątrz czaszki. Wszystko to zaburza funkcjonowanie mózgu.

Udar mózgu ‒ przyczyny

Aż 80% przypadków to udary niedokrwienne, spowodowane niedrożnością naczyń krwionośnych. Powodem jest tutaj zablokowanie naczynia mózgowego przez skrzeplinę.

Udary krwotoczne dzielimy natomiast na śródmózgowe i podpajęczynówkowe.

Udar śródmózgowy – uszkodzeniu ulega naczynie znajdujące się wewnątrz mózgu. Częstą przyczyną jest tutaj leczone w nieodpowiedni sposób nadciśnienie tętnicze.

Udar podpajęczynówkowy – uszkodzeniu ulega naczynie znajdujące się na powierzchni mózgu, krew gromadzi się między mózgiem a otaczającą go oponą pajęczą. Przyczyną jest tutaj pęknięcie większego tętniaka lub naczyniaka.

Wśród czynników zwiększających ryzyko wystąpienia udaru mózgu znajdują się:

 • miażdżyca
 • choroby serca (najczęściej migotanie przedsionków)
 • nadciśnienie tętnicze
 • nadwaga i otyłość
 • zaburzenia gospodarki lipidowej
 • niezdrowa dieta
 • brak aktywności fizycznej

Udar mózgu ‒ objawy

Objawy udaru uzależnione są od tego, której części mózgu dotyczy uszkodzenie. Wśród najczęstszych objawów wymienić możemy takie, jak:

 • opadający po jednej stronie kącik ust
 • zaburzenia równowagi i koordynacji
 • zaburzenia i utrata przytomności
 • zaburzenia widzenia – podwójne widzenie, utrata wzroku w jednym oku
 • nagły, silny ból głowy
 • utrudniona artykulacja

Udar mózgu ‒ leczenie

W pierwszej kolejności zabezpieczane sa najważniejsze czynności życiowe. Lekarz może nakazać na przykład podanie tlenu czy podłączenie kroplówki.

Przebieg leczenia uzależniony jest od konkretnego pacjenta oraz rodzaju udaru. W przypadku udarów niedokrwiennych mogą być wykorzystane leki trombolityczne, których zadaniem jest rozpuszczanie skrzepliny. U osób mających wysokie ciśnienie stosowane są leki obniżające ciśnienie. U osób mających wysoki poziom cholesterolu stosuje się natomiast leki nazywane statynami.

Podsumowanie

Udar to obumarcie części wspomnianego narządu. Spowodowane jest to zatrzymaniem dopływu krwi do tkanki mózgowej. Wyróżnia się dwa główne rodzaje udaru: niedokrwienny i krwotoczny. Objawy udaru to między innymi opadający po jednej stronie kącik ust, zaburzenia równowagi, zaburzenia mowy.

Udostępnij wpis na:

Zobacz następny wpis