Witamy na naszej stronie

Certyfikat Misją firmy Nordmedic jest zapewnienie profesjonalnej, długofalowej opieki medycznej i pielęgniarskiej oraz efektywna rehabilitacja pacjentów, pozwalająca na jak najszybszą poprawę ich zdrowia i podniesienie jakości życia.

Pracujemy w oparciu o System ISO 9001:2008, przyznany nam przez firmę DEKRA. Stale udoskonalamy nasze procedury wewnętrzne i dostosowujemy je do zmieniających się warunków. Nasi pracownicy to zespół profesjonalistów – lekarzy, pielęgniarek,, rehabilitantów, psychologów, logopedów i terapeutów zajęciowych. Wspomaga ich wykwalifikowana grupa opiekunów medycznych i personel pomocniczy.

 

Informujemy, że zakończyliśmy projekt rozbudowy i modernizacji naszego ośrodka w Gardnie Wielkiej.

 

Tytuł projektu: „Nowe inwestycje w związku z rozpoczęciem świadczenia usług rehabilitacji ambulatoryjnej przez NORDMEDIC SP. Z O.O.


Beneficjent:
NORDMEDIC SP. Z O.O.

Umowa o dofinansowanie projektu: UDA-RPPM.01.01.02-00-215/13-00       

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Osi Priorytetowej 1. Rozwój i Innowacje w MŚP,

Działania 1.1 Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa,

Poddziałanie 1.1.2. Małe i Średnie przedsiębiorstwa


Całkowity koszt realizacji Projektu :                                            1.094.118,75 PLN
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych:                     804.300,00 PLN

Kwota dofinansowania Projektu:                                                 289.548,00PLN

Poziom dofinansowania:                                                                36,00 %

Kwota współfinansowania ze środków EFRR:                           289.548,00  PLN

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2013 - 30.06.2015

http://nordmedic.pl/uploads/images/o-nas.png

O nas

Misją firmy Nordmedic jest zapewnienie opieki medycznej i pielęgniarskiej oraz efektywna rehabilitacja pacjentów ...

http://nordmedic.pl/uploads/images/zol.png

ZOL

Zadaniem zakładu opiekuńczego jest okresowe lub stałe objęcie całodobową pielęgnacją i kontynuacja leczenia osób przewlekle chorych...

http://nordmedic.pl/uploads/images/przychodnia.png

Przychodnia

Przychodnia świadczy usługi w oparciu o kontrakty zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatnie ...

http://nordmedic.pl/uploads/images/rehabilitacja.png

Rehabilitacja

Obecnie prowadzimy modernizację pomieszczeń Ośrodka Rehabilitacji Ambulatoryjnej, przy udziale Funduszy Unii Europejskiej ...